گـالـری

اولین دوره نانوایی پیشرفته ( خمیر ترش )


نمایشگاه بین المللی صنعت غلات ،آرد نان (Ibex 2022)


بازدید معاون وزیر صمت جناب آقای یزدان سیف از غرفه شرکت آرد تابان در نمایشگاه IBEX 2019


غرفه آرد تابان در نمایشگاه IBEX2019


بازدید معاونان وزرای کشاورزی کشورهای روسیه، قزاقستان و ایران از کارخانه آرد تابان


بازدید مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران آقای دکتر سلطانی نژاد از شرکت آرد تابان


بازدید معاون وزارت جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از کارخانه آرد تابان


مراسم روز جهانی غذا و اهداء لوح وتندیس” سرآمد صنعت آردسازی”به شرکت آرد تابان


کارخانه آرد تابان