لوح تقدیر به مناسبت همکاری آرد تابان با مرکز بین المللی آموزش آسیابانی

دریافت لوح افتخار از سازمان ملی استاندارد ایران

گواهی نامه رعایت ایمنی

تقدیر نامه دانشگاه اموری ایالات متحده و سازمان جهانی غنی سازی آرد

به سبب فعالیت های دکتر حسین یزدجردی در زمینه غنی سازی که در کنفرانس مسقط –عمان به ایشان اهداء گردید.

لوح تقدیر به عنوان سرآمد صنعت آرد سازی کشور

از سوی وزارت بهداشت همایش جهانی روز غذا

تقدیر نامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

(انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور)

تفاهم نامه همکاری های مشترک

(دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شرکت آرد تابان)